Skip Ribbon Commands
Skip to main content

So với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Bạc Liêu tổ chức Ngày hội sách lần thứ 4 chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) là hơi muộn! Tuy nhiên, các hoạt động trong những ngày diễn ra hội sách đã cho thấy những nỗ lực của Ban tổ chức trong việc vực dậy văn hóa đọc. Đọc, học và làm theo sách, đó là thông điệp của Ngày hội sách lần thứ 4 diễn ra từ ngày 25 - 27/4 trên địa bàn tỉnh.  
Thiết thực lập thành tích dâng quà chào mừng 16 năm thành lập huyện Hồng Dân 15/10/2000 - 15/10/2016. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Ngày 08/10/2016 Thư viện huyện Hồng Dân phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công Hội thi "Cán bộ thư viện giỏi huyện Hồng Dân" năm 2016. 
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016). Từ ngày 11/4/2016 – 4/5/2016, tại Thư viện huyện Hồng Dân tổ chức trưng bày sách phục vụ bạn đọc, số sách được trưng bày lần này gồm các loại: lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, lịch sử Đảng, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách tuyên truyền về bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... với số lượng gần 200 cuốn. 
Sách mới theo chủ đề
 
So với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Bạc Liêu tổ chức Ngày hội sách lần thứ 4 chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) là hơi muộn! Tuy nhiên, các hoạt động trong những ngày diễn ra hội sách đã cho thấy những nỗ lực của Ban tổ chức trong việc vực dậy văn hóa đọc. Đọc, học và làm theo sách, đó là thông điệp của Ngày hội sách lần thứ 4 diễn ra từ ngày 25 - 27/4 trên địa bàn tỉnh.  
 
Thiết thực lập thành tích dâng quà chào mừng 16 năm thành lập huyện Hồng Dân 15/10/2000 - 15/10/2016. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Ngày 08/10/2016 Thư viện huyện Hồng Dân phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công Hội thi "Cán bộ thư viện giỏi huyện Hồng Dân" năm 2016. 
 
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016). Từ ngày 11/4/2016 – 4/5/2016, tại Thư viện huyện Hồng Dân tổ chức trưng bày sách phục vụ bạn đọc, số sách được trưng bày lần này gồm các loại: lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, lịch sử Đảng, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách tuyên truyền về bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... với số lượng gần 200 cuốn. 
 
Thiết thực lập thành tích dâng quà chào mừng 15 năm thành lập huyện Hồng Dân 15/10/2000 - 15/10/2015. Trong 2 ngày 10 - 11/10/2015 Thư viện huyện Hồng Dân phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn và Trung Tâm Văn hóa đã tổ chức thành công Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2015. Đến dự có đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.